Vinding-Sørvad Jagtforening er en foreningsom, der jf. vorer vedtægter, tilstræber at udbrede kendskabet til naturen, benyttelse, udnyttelse osv. Dette gøres bl. a. ved at være med i de lokale/kommunale arrangementer og bestyrelser der er relevante.

Vi er en forening med ca 135 medlemmer. Vi er en forening der prøver at være med til at sætte præg på den politiske dagsorden. Men det der bruges mest tid på er at prøve at servicere vore medlemmer.

Vi er med i et samarbejde med Vind- og Ørnhøj Jagtforeninger.

Hvor vi driver Trehøje Flugtskydebane med mulighed for at skyde på jagtbanen, trapbanen og sportingbanen.

Vi har et samarbejde med Trehøje Skytteforening, hvor vi driver den udendørs riffelbane. Med mulighed for at skyde på 100 m og 200 m.

Vi har fællesjagter på Baunen og Kyndelhøj. Ca. 80 ha., hvor vi tilbyder gratis jagt for medlemmer.

Vi er med i rågeregulering i Herning kommune.

Vi er med i et konsortie, hvor vi tilbyder køb af dagjagter, bukkejagt og kronvildtjagt.

Der er et samarbejde med Timring-Vildbjerg Jagtforening om hundetræning.

Vi har et hornblæserlaug.

Der ud over har vi forskellige arrangementer løbende hen over året.

Yderlige oplysninger kan gives ved henvendelse til bestyrelsen. (Se kontakt os)

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/